Retablering af nuværende arbejdsgange

 

        

 

Den informationsteknologiske udvikling går stærkt. Hvor en løsning evt. var økonomisk optimal for 5 år siden, vil den sjældent være det idag.

  • Helt andre løsninger kan være tilfredsstillende baseret på Inter-/Intranet, Mobiltelefoner, SMS, E-mail og håndholdte terminaler. Teknologierne giver geografisk flexibilitet og mulighed for programmel med kommunikation mellem alle involveret i opgaven.

  • En skræddersyet løsning med de generelle udviklingsværktøjer kan være økonomisk hensigtsmæssig nu.

Edb-systemer forældes, og det kan medføre svækkelse af konkurrenceevnen.

Hvor kan Arbejdsgange med fordel Re-Etableres?

Ofte vil det være, hvor der i forvejen er foretaget en vis automatisering af det administrative arbejde, uden at det fulde udbytte er opnået.

Det er de arbejdsgange, som fylder mest. Enten i vores bevidsthed, fordi de er besværlige, eller fordi de binder flest ressourcer opgjort i timer eller kr.

Er udnyttelsen af informationsteknologien tidssvarende? Kommunikeres med kunderne på den rette måde? Udnyttes fx eksisterende data automatisk? Kan spørgsmål umiddelbart besvares? Afvikles opgaverne hurtigt? Er arbejdsgangen sikker? Er den let at vedligeholde? Er den dokumenteret? Let at sætte sig ind i?  - eller består den af en række opgaver, hvor forskellige hjælpemidler tages i anvendelse: tekstbehandling, regneark etc., og hvor alene erfaring, hukommelse og godt med ressourcer, sikrer opgavernes udførelse.

Et flexibelt standardprogram ”skræddersyet” til den samlede opgave på tværs af organisatoriske skel kan være den rigtige løsning. Efter behov fuldt integreret med Office-programmet, lokale databaser og centrale oplysninger.