Leje af Webprogrammer. Let, fleksibelt og økonomisk....

 

Vores Webprogrammer prissættes med 2.000 kr. for installation og 2.600 kr. pr. kvartal i leje- og vedligeholdelsesudgifter. I vedligeholdelsesomkostningerne indgår 1 time til videreudvikling eller support. Lejeaftalen kan opsiges en måned før udløbet af et kvartal. Programmernes mindste lejeperiode er 1 kvartal.

*     Opgaveregistrering, OCOpgave                                                                     

       OCOpgave er udviklet til selvregistrering af tidsforbrug på opgaver, internt. For at lette registreringen vælger brugeren de opgaver, der som standard skal vises til timeregistreringen (”Foretrukne”). Antallet af registrerede timer sammenholdes med det normerede timeantal for dagen, ligesom ferienormer og fridage er indbygget i programmet.

*     Lokalereservation/Ressourcereservation/Kantinebestilling, OCMødebestilling           

       Programmet varetager reservation af lokaler, øvrige ressourcer (firmabiler, cykler, PC’er etc.) og bestilling fra kantine samt udskrivning af kantinefakturaer. Herudover kan der udskrives diverse rapporter og statistikker over lokalernes udnyttelse.

*     Timer og sagsomkostninger til fakturering, OCSagsFak

       Programmet, OCSagsFak arbejder med foretrukne sager. I sagen registreres antal timer, aktiviteter, arbejdsbeskrivelse og udgifter, herunder rejse- og opholdsudgifter. Der holdes rede på fakturerede timer. Honorar- og udgiftssatser er periodeafhængig. Honorarsatser kan tildeles til den enkelte sag eller brugerens generelle sats kan anvendes.

       Adgang til fakturaadministrationen har sagsansvarlig, ledere som er tildelt rettighed til den sagsansvarliges afdeling og systembrugere.

*     OCFlex, Arbejdstids- og Fraværsregistrering. Flexprogrammet erstatter den nuværende anvendelse af flexbrikker og samler timeregnskabet. Istedet for at dreje flexbrikken trykkes på knappen "Start/slut" for "Flex - ind" og "Flex - ud" i indgangsbilledet til programmet.
Medarbejderen registrerer tillige flexfri, tjenstlig fravær, eksternt arbejde, beordret overarbejde, sygdom og ferie samt feriefridagstimer og omsorgsdage.

Installation

Web-programmerne er udviklet i .Net og kan umiddelbart installeres på virksomhedens server. Eller virksomheden kan trække på dem via eksternt Web-Hotel.

Som standard database anvendes MS SQL-Server.

 

Sikkerhed

Adgangen til programmerne reguleres i forhold til anvendelsen. Som Internet-program kræves login, mens det ikke er nødvendigt som internt Intranetprogram.

Alle brugere oprettes i programmet.